Wennstrom Flow Control har inlett ett samarbete med det tyska företaget Cashco GmbH avseende flamskydd för bränsledepåer och större anläggningar,

Samarbetet innebär att vi kommer att marknadsföra Cashco flamskydd som komplement till våra egna produkter.