SERVICE

I verkstaden i Malmö reparerar och servar vi volymflödesmätare, räkneverk, förinställningsverk, luftavskiljare, ventiler, pulsgivare, pumpar och övrig mätutrustning.

Våra kunder är t.ex. oljebolag, åkerier, kemi- och färgindustrier, rederier-och bunkerföretag, bensinstationer och flygplatser.

Vi ger nytt liv till mätare från depåer, kraftvärmeverk, tankfartyg och raffinaderier från hela världen. Detta innebär att mätare med över 50 års användningstid kan fortsätta att vara i drift. Vi har omfattande erfarenhet av alla märken och har kapacitet att hantera mätare upp till 16″ storlek (med en kapacitet på 16 000 liter per minut).

Vi arbetar med alla kända fabrikat såsom Ljungmans, Wennström, Smith, TCS, Petrol, Alfons Haar, Avery Hardoll, Siemens, LC, SATAM, Sampi, Bopp & Reuther, m.fl. och har ett stort lager av reservdelar.

För att veta mer om
Flow Controls service,
hör gärna av er till oss.

Richard Olsson
Richard OlssonKundansvarig
+46 70-832 60 32

TILLBAKA TILL FÖRSTASIDAN