Sedan ett antal år tillbaka har vi levererat mätare från Petrol Instruments.
Vi har nu tagit in en serie mätare med samma inbyggnadsmått, kapacitet och flänsar som de gamla Ljungmans-mätarna. Detta för att kunna ersätta gamla mätare med nya MID-godkända utan att behöva bygga om rörledningar på depån. Mätarna är mycket tysta och robusta och de kan levereras både med mekaniska och elektroniska räkneverk. Montering kan ske både horisontellt och vertikalt.
Se produktkatalog: https://wennstromequipment.com/en/depot/new-flow-meters/petrol-meters/