Wennstrom Flow Control AB har genom ett samarbete med Emerson Automation Solutions tecknat ett avtal med Wibax Logistics AB för leverans och driftsättning av 18 massflödesmätare för utlastning av kemiprodukter på deras depåer.

Massflödesmätare är på stark frammarsch och vi har därför inlett ett samarbete med Emerson, en av marknadens ledande leverantörer inom detta produktområde.

För ytterligare information kontakta vår försäljningschef för mätare;
Richard Olsson
richard.olsson@wennstrom.com
+46 70 832 60 32